TU Delft Sports Engineering Institute

X

Het TU Delft Sport Engineering Institute is een onderdeel van de Technische Universiteit Delft. Het doel van de TU Delft Sport Engineering Institute is het bevorderen en organiseren van onderzoek en onderwijs op het gebied van de verbetering van de prestaties in de topsport en de bevordering van sport, spel en bewegen tot een gezondere samenleving. Door middel van interdisciplinaire samenwerkingen tussen faculteiten en samenwerkingen met bedrijven, heeft het TU Delft Sport Engineering Institute als doel om het potentieel van het bereiken van een unieke internationale positie als de meest technische georiënteerde universiteit op het gebied van sportonderzoek en onderwijs te vervullen. Sportonderzoek biedt de mogelijkheid voor nationale en internationale exposure van de uitstekende Delfts onderzoek mogelijkheden en innovaties aan een breed publiek, en het is aantrekkelijk voor studenten in bijvoorbeeld MSc opdrachten en Dream Teams. Uitdagingen in topsport zijn goed gedefinieerd. Daarbij topsport biedt een geweldige omgeving om nieuwe ideeën en principes te testen. TU Delft Sport Engineering Institute streeft naar waardevolle spin-off voor zowel het bedrijfsleven en de samenleving te creëren door zijn onderzoek naar de goed gedefinieerde uitdagingen in topsport.

Sport heeft een natuurlijke aantrekkingskracht uit op mensen op alle niveaus in de samenleving. TU Delft Sport Engineering Institute wil dit de zichtbaarheid van sport te gebruiken als een middel om complexe onderzoeken gemakkelijk naar het brede publiek te verklaren door de toepassing van (elite) sport. Door dit te doen, de TU Delft Sport Engineering Institute heeft als doel om de uitdaging van de jonge kinderen en de toekomstige studenten aan te moedigen om hun opleiding aan een technische universiteit streven te vervullen. Voor meer informatie, ga naar http://sportsengineering.tudelft.nl/.